Google Plus Linkedin FaceBook  
صفحه اصلی     صفحه اصلی      درباره من     درباره من      خدمات     خدمات      دانش مدیریت و دانستنیها     دانش مدیریت و دانستنیها      تماس با من     تماس با من      گالری     گالری      جستجو     جستجو      عضویت     عضویت     

دانش مدیریت و دانستنیها  شرح وظایف شغلی- کتابچه سازمانی 

دانش مدیریت و دانستنیها ، شرح وظایف شغلی- کتابچه سازمانی

عنوان پست سازمانی

مدیرعامل

تعریف

این سمت به فردی اطلاق می شود كه مدیریت و سازماندهی یك مجموعه را عهده دار است.

مافوق سازمانی

اعضاء هیئت مدیره

مادون سازمانی

كلیه پرسنل سازمان

 

شرایط احراز:

 

میزان تحصیلات

رشته تحصیلی

سابقه كار

اولویت اول

كارشناسی ارشد

مدیریت

2 سال

اولویت دوم

كارشناسی

مدیریت

3 سال

اولویت سوم

كارشناسی

تمامی رشته ها

5 سال

 

مهارت و توانائی:

1-    آشنائی با مدیریت منابع انسانی

2-    آشنایی با كنترل پروژه

3-    آشنایی با مدیریت بحران

4-    آشنایی با مدیریت زمان

5-    آشنایی با فنون مذاكره

6-    آشنایی با نرم افزارهای ورد- اكسل

7-    آشنایی با كاربرد آمار در مدیریت

8-    آشنایی با بازار روز كشور وجهان

9-    آشنایی با محصولات تولید شده و كیفیت آنها

10- آشنایی با قوانین و مقررات تجاری

11-  و سایر مهارتهای مرتبط

 

 

شرح وظایف:

1-    درك كامل خط مشی كیفی شركت و تلاش در جهت اجرای آن

2-    مسئول رضایت مشتریان

3-    هماهنگی با سیستم های ISO 9001-2000 و ISO 10002 (c.s)

4-     درك كامل اهمیت اطلاعات شركت و امنیت آن

5-    تحت كنترل قرار دادن و هماهنگی كلیه پرسنل اداری و كارخانه ای (تولیدی)

6-    تعریف هدفهای كوتاه مدت برای ایجاد انگیزه در نیروها

7-    ایجاد انگیزه كاری و توان گذاری پرسنل با تشویق و تنبیه (اكورد)

8-    شناخت خواسته های منطقی پرسنل و رفع آنها

9-    مدیریت و راهبری گروه در جهت رسیدن به هدف

10-    ایجاد جلسه بازنگری مدیریت

11-    توجه به شكایات مشتریان و تلاش جهت رفع معایب

12-    رفع مسائل اداری شركت در ادارات دولتی

13-     كنترل بازار با توجه به رقبا

14-     نظارت بر قراردادهای در حال امضاء

15-     نظارت بر تولید و بسته بندی و هماهنگی آنها با بازار روز

16-     تلاش در جهت حفظ و ارتقای برند

17-     رسیدگی به مشكلات بخشهای مختلف شركت

18-     ارائه گزارش ماهانه به هیئت مدیره

19-     تبعیت از اعضاء هیئت مدیره

20-     نظارت بر امور مالی

21-     درك اهمیت و موقعیت شغلی نیروها و ایجاد ارتباط مناسب با آنها

22-     نظارت بر دقت كار كارمندان

23-     نظارت بر سیستم مدیریت كیفیت

24-     نظارت بر سیستم اندازه گیری رضایتمندی مشتریان

25-     مسئول رضایت مشتریان

26-     نظارت بر مسئول مالی، اداری و آموزش

27-     نظارت بر مسئول روابط عمومی

28-       نظارت بر مسئول بازرگانی

29-       نظارت بر مسئول كارخانه

30-       و سایر وظایف محوله از طرف هیئت مدیره

 

 

  

 

عنوان پست سازمانی

نماینده اعضاء هیئت مدیریه

تعریف

این سمت به فردی اطلاق می شود كه از طرف هیئت مدیره تعیین شده و در دفتر مركزی مستقر میباشد.

مافوق سازمانی

هیئت مدیره

مادون سازمانی

ندارد

 

شرایط احراز:

 

میزان تحصیلات

رشته تحصیلی

سابقه كار

اولویت اول

كارشناسی

مدیریت بازرگانی

1 سال

اولویت دوم

كارشناسی

تمامی رشته ها

3 سال

اولویت سوم

دیپلم

تمامی رشته ها

8 سال

 

مهارت و توانائی:

1-    آشنایی با كامپیوتر و نرم افزارهای ورد و اكسل

2-    آشنایی با زبان انگلیسی در حدمعمول

3-    آشنایی با سیستم مدیریت و برنامه ریزی

4-    آشنایی مختصر با حسابداری

شرح وظایف:

1-    درك كامل خط مشی كیفی شركت و تلاش در جهت اجرای آن

2-    مسئول رضایت مشتریان

3-    هماهنگی با سیستم های ISO 9001-2000 و ISO 10002 (c.s)

4-     درك كامل اهمیت اطلاعات شركت و امنیت آن

5-    حضور در جلسات بازنگری و تصمیم گیری كه نیاز به وجود اعضاء هیئت مدیره می باشد.

6-    حضور در كلیه جلسات تصمیم گیری كه نیاز به امضای اعضاء هیئت مدیره می باشد.

7-    حضور در جلسات تصمیم گیری در مواردی چون تحقیق، توسعه و پژوهش.

8-    كنترل پرسنل و نظارت بر آنها در هنگام عدم حضور مدیرعامل

9-    هماهنگی و ایجاد انگیزه در نیروها جهت كار گروهی

10-   ارائه پیشنهاد سازنده در راستای بهبود عملكرد سیستم

11-   توجه به مشكلات و تلاش جهت رفع آنها

12-    انجام كلیه وظایف محوله از طرف هیئت مدیره 

عنوان پست سازمانی

مسئول قسمت مالی و اداری و آموزش

تعریف

این سمت به فردی اطلاق می گردد كه زیرنظر مدیرعامل عملیات مالی و اداری و فعالیتهای آموزشی شركت را انجام می دهد.

مافوق سازمانی

مدیرعامل

مادون سازمانی

كارمندان حسابدار

ی و وصول مطالبات

 

شرایط احراز:

 

میزان تحصیلات

رشته تحصیلی

سابقه كار

اولویت اول

كارشناسی

مدیریت- حسابداری

1 سال

اولویت دوم

كارشناسی

حسابداری

2 سال

اولویت سوم

كاردانی

حسابداری

5 سال

 

مهارت و توانائی:

1-    آشنایی با كامپیوتر و نرم افزارهای حسابداری- ورد

2-    آشنایی با زبان انگلیسی در حد معمول

3-    آشنایی با حسابداری

4-    آشنایی با نیاز آموزش واحدهای سازمان به تفكیك

 

شرح وظایف:

1-    درك كامل خط مشی كیفی شركت و تلاش در جهت اجرای آن

2-    مسئول رضایت مشتریان

3-    هماهنگی با سیستم های ISO 9001-2000 و ISO 10002 (c.s)

4-     درك كامل اهمیت شغلی و امنیت اطلاعات سازمان

5-    دریافت برنامه  كاری از مدیرعامل

6-    رعایت اصول و نكات ایمنی

7-    توجه به محیط كار

8-    انجام عملیات مالی شركت

9-    انجام عملیات اداری شركت

10-  تهیه نمودار فروش به تفكیك ماه ها

11- تهیه نمودار فروش به تفكیك استانها و نوع محصول در گروه های محصولی

12-   ارائه پیشنهادهای سازنده در راستای بهبود عملكرد سازمان به مدیرعامل

13-   آموزش پرسنل شركت با توجه به نیاز آنها

14-   برگزاری دوره های آموزشی در شركت

15-   فرستادن افراد برای آموزش به بیرون از شركت

16-   تحقیق و ارزیابی اساتید

17-   ارائه گزارش حسابداری روزانه و هفتگی و ماهانه

18-   بررسی حساب مشتریان در چهارچوب اعتبار آنها

19-   بررسی اعتبار مشتریان تازه كار

20-   ایجاد لیست سیاه مشتریان بدحساب

21-   گزارش حساب مشتریان به مدیرعامل در موقع ضرورت

22-   هماهنگی با مدیربازرگانی جهت تبادل اطلاعات در جهت انتخاب صحیح مشتری در چهارچوب تعریف شده

23-    شركت در جلسات كمیته رهبری و بازنگری مدیریت و سایر جلساتی كه از طرف مدیرعامل معین می گردد.

24-  نگهداری اسناد حسابداری شركت به صورت كاملاً ایمنی

25- پی گیری مطالبات از طریق قسمت وصول مطالبات

26- تعیین صورت تراز شركت

27- تنظیم اظهارنامه مالیاتی

28- ارسال به موقع و سریع فاكتور به مشتریان

29- محاسبه و پرداخت حقوق و دستمزد پرسنل طبق صورت جلسه هیئت مدیره

30- تنظیم لیست بیمه پرسنل اداری و تولیدی

31- هماهنگی جهت هرنوع كسورات و تغییرات در صورتحساب افراد با تائید مدیرعامل و مستندسازی آنها

32- پیروی از سیاستهای كلی مدیرعامل به صورت دقیق در زمینه فروش و تخفیفات

33- تهیه لیست اقلام تبلیغاتی و آمار آنها به صورت مشخص و تفكیك شده

34- انجام سایر امور محوله ازطرف مافوق

 

 عنوان پست سازمانی

مسئول مركز اسناد و مدارك

تعریف

این سمت به فردی اطلاق می گردد كه زیرنظر مدیرعامل نگهداری سوابق و مستندات، كنترل مدارك سیستم مدیریت كیفیت را به عهده دارد.

مافوق سازمانی

مدیرعامل

مادون سازمانی

ندارد

 

شرایط احراز:

 

میزان تحصیلات

رشته تحصیلی

سابقه كار

اولویت اول

كارشناسی

آمار- كامپیوتر

2 سال

اولویت دوم

كاردانی

كامپیوتر

3سال

اولویت سوم

دیپلم

تمامی رشته ها

5 سال

 

مهارت و توانائی:

1-    آشنایی با نرم افزارهای  اكسل- ورد

2-    آشنایی عمومی به زبان انگلیسی

3-    آشنایی بانحوه بایگانی اسناد و مدارك

 

شرح وظایف:

1-    درك كامل خط مشی كیفی شركت و تلاش در جهت اجرای آن

2-    مسئول رضایت مشتریان

3-    هماهنگی با سیستم های ISO 9001-2000 و ISO 10002 (c.s)

4-     درك كامل اهمیت شغلی و امنیت اطلاعات سازمان

5-    تحت كنترل قرار دادن كلیه مدارك مورد تائید كمیته راهبری

6-    كدگذاری مدارك دریافتی از مشتری و سایر مرتبطان

7-    مسئولیت بایگانی پرونده ها و قراردادها

8-    ثبت و شماره گذاری فاكسها و نامه های دریافتی و ارسالی، طبقه بندی و ارسال به قسمتهای مربوط

9-    تایپ و كلیه خدمات دفتری

10-                        نگهداری سوابق و مدارك حوزه مسئولیت خود

11-                        ایجاد بانك اطلاعاتی كامپیوتری از كلیه اسناد موجود

12-                         ایجاد بانك اطلاعاتی مشتریان، نام و آدرس آنها، ثبت در كامپیوتر و طبقه بندی آنها

13-                         نگهداری و طبقه بندی آمار نامه های داده شده به تفكیك استانها و تاریخ ارسال

14-                         ثبت و طبقه بندی آمار نامه های دریافت شده به تفكیك استانها و تاریخ ارسال

15-                         درك كامل اهمیت اسناد و عدم در اختیار گذاشتن اطلاعات شركت به غیر ازمدیرعامل

16-                         همكاری با واحدهای مختلف با توجه به صلاحدید مدیرعامل

17-                         اجرای دقیق وظایف محوله از طرف مدیرعامل

 عنوان پست سازمانی

مأمور وصول مطالبات

تعریف

این سمت به فردی اطلاق می شود كه زیرنظر مسئول امورمالی به وصول مطالبات مشغول می گردد.

مافوق سازمانی

مسئول امور مالی

مادون سازمانی

ندارد

 

شرایط احراز:

 

میزان تحصیلات

رشته تحصیلی

سابقه كار

اولویت اول

كاردانی

تمامی رشته ها

2 سال

اولویت دوم

دیپلم

تمامی رشته ها

3 سال

اولویت سوم

زیردیپلم

ـــــــ

5 سال

 

مهارت و توانائی:

1-    آشنایی با اسناد بانكی و حسابداری

2-    روابط عمومی مناسب

 

شرح وظایف:

1-    درك كامل خط مشی كیفی شركت و تلاش در جهت اجرای آن

2-    مسئول رضایت مشتریان

3-    هماهنگی با سیستم های ISO 9001-2000 و ISO 10002 (c.s)

4-    درك كامل اهمیت شغلی و امنیت اطلاعات سازمان

5-    وصول مطالبات شركت بنا به صلاحدید مافوق

6-    اعلام گزارش روزانه

7-    همكاری با واحدهای مختلف با توجه به صلاحدید مافوق

8-    انجام سایر امور محوله از طرف مافوقعنوان پست سازمانی

حسابدار

تعریف

این سمت به فردی اطلاق می گردد كه زیرنظر مسئول مالی به ثبت اسناد حسابداری مشغول است.

مافوق سازمانی

مسئول اداری مالی

مادون سازمانی

ندارد

 

شرایط احراز:

 

میزان تحصیلات

رشته تحصیلی

سابقه كار

اولویت اول

كارشناسی

حسابداری

1 سال

اولویت دوم

كاردانی

حسابداری

2 سال

اولویت سوم

دیپلم

تمامی رشته ها

5 سال

 

مهارت و توانائی:

1-    آشنایی با سیستم كامپیوتر

2-    آشنایی بانرم افزارهای حسابداری

شرح وظایف:

1-    درك كامل خط مشی كیفی شركت و تلاش در جهت اجرای آن

2-    مسئول رضایت مشتریان

3-    هماهنگی با سیستم های ISO 9001-2000 و ISO 10002 (c.s)

4-    درك كامل اهمیت حسابداری و اسناد آن

5-    ثبت اسناد حسابداری

6-    رعایت كامل نكات امنیتی

7-    مسئولیت گردش تنخواه

8-    ارائه گزارش تنخواه گردان

9-    بررسی نیاز مصرفی درون سازمانی

10-      گرفتن استعلام قیمت در مورد درخواستهای واحدهای مختلف

11-      انجام سایر امور محوله از طرف مافوق

 عنوان پست سازمانی

مدیر بازرگانی

تعریف

این سمت به فردی اطلاق می گردد كه مسئولیت بازرگانی بخش فروش، خرید، تنظیم قرارداد و ارتباط با سایر قسمتهای مربوطه را عهده دار است.

مافوق سازمانی

مدیرعامل

مادون سازمانی

تداركات خرید، فروش، تبلیغات، امور قراردادها

 

شرایط احراز:

 

میزان تحصیلات

رشته تحصیلی

سابقه كار

اولویت اول

كارشناسی ارشد

بازرگانی- علوم اقتصاد

1 سال

اولویت دوم

كارشناسی

بازرگانی- علوم اقتصاد

3 سال

اولویت سوم

كارشناسی

تمامی رشته ها

6 سال

 

مهارت و توانائی:

1-    آشنایی به زبان انگلیسی

2-    آشنایی با كامپیوتر (ورد- اكسل)

3-    آشنایی با مدیریت منابع انسانی

4-    آشنایی با مدیریت زمان

5-    آشنایی با بازارهای داخلی و خارجی

6-    آشنایی با محصولات رقبا

7-    آشنایی با رقبای موجود در بازار روز

8-    بازارشناسی- بازاریابی- بازارداری- بازارگردانی- بازارگرمی

9-    آشنایی با قوانین و مقررات تجاری

10-  سایر مهارتهای مرتبط

 

شرح وظایف:

1-    درك كامل خط مشی كیفی شركت و تلاش در جهت اجرای آن

2-    مسئول رضایت مشتریان

3-    هماهنگی با سیستم های ISO 9001-2000 و ISO 10002 (c.s)

4-    درك كامل اهمیت اطلاعات شركت و امنیت آن

5-    به روز بودن اطلاعات بازار

6-    به روز بودن اطلاعات نوع تأثیرگذاری

7-    به روز بودن اطلاعات وضعیت مالی مشتریان در هنگام ارسال سفارشات

8-    به روز بودن اطلاعات آماری انبارهای كارخانه

9-    به روز بودن اطلاعات در مورد برنامه های تولید كارخانه

10- به روز بودن اطلاعات در مورد رقبای بالفعل و بالقوه

11- پیش بینی وضعیت بازار

12- به روز بودن اطلاعات در مورد ارتباط مشتریان

13- بررسی نیازهای تداركاتی درون سازمانی و برون سازمانی

14- ارائه پیشنهادهای سازنده در راستای بهبود عملكرد سازمان به مدیرعامل

15- نظارت بر مسئول تداركات خرید

16- نظارت بر مسئول فروش

17- نظارت بر مسئول تبلیغات

18- نظارت بر مسئول امور قراردادها

19- جمع آوری گزارش از نیروهای مادون

20- پردازش گزارشات و طبقه بندی آنها

21- ارسال گزارش به مدیرعامل

22- شركت در جلسات كمیته رهبری و بازنگری مدیریت و سایر جلساتی كه از طرف مدیرعامل تعیین می گردد.

23- نظارت بر عقد قراردادهای داخلی و خارجی

24- جمع آوری اطلاعات، طبقه بندی و پردازش آنها

25- شناخت رقبای بالقوه

26- شناخت نوسانات بازار و ارائه گزارش به مافوق

27- آمادگی سفرهای تجاری درون و برون كشوری

28-انجام سایر امور محوله از طرف مافوق
 

عنوان پست سازمانی

مسئول بازخورد و شكایات

تعریف

این سمت به فردی اطلاق می شود كه مسئولیت ارتباط بامشتریان را جهت رضایت آنها عهده دار است.

مافوق سازمانی

مسئول روابط عمومی

مادون سازمانی

ندارد

 

شرایط احراز:

 

میزان تحصیلات

رشته تحصیلی

سابقه كار

اولویت اول

كارشناسی

ارتباطات

1 سال

اولویت دوم

كارشناسی

روانشناسی

2 سال

اولویت سوم

كارشناسی

تمامی رشته ها

5 سال

 

مهارت و توانائی:

1-    آشنایی با زبان انگلیسی

2-    آشنایی با علوم ارتباطات

3-    آشنایی با روانشناسی تجاری

4-    آشنایی با وظایف سازمان در قبال مشتریان

5-    آشنایی با فرهنگ مناطق كشور

شرح وظایف:

1-     كامل خط مشی كیفی شركت و تلاش در جهت اجرای آن

2-    مسئول رضایت مشتریان

3-    هماهنگی با سیستم های ISO 9001-2000 و ISO 10002 (c.s)

4-    درك كامل اهمیت اطلاعات شركت و امنیت آن

5-    ایجاد ارتباط با مشتریان به صورت مداوم

6-    شناخت مشكلات و شكایات مشتریان

7-    پی گیری شكایات و پیشنهادهای مخاطبین

8-    انتقال شكایات و پیشنهادها به مافوق

9-     كمك در ارتباط موفق و آرامش درون سازمانی

10- ثبت مشكلات

11- ثبت مراحل رفع مشكلات

12- پرونده سازی و نگهداری مشكلات و مراحل رفع آن

13-انجام سایر امور محوله از طرف مافوق
 

عنوان پست سازمانی

مسئول روابط عمومی

تعریف

این سمت به فردی اطلاق می گردد كه فعالیتهای ارتباطی، استنباطی و انتظاراتی را عهده دار است.

مافوق سازمانی

مدیرعامل

مادون سازمانی

واحد بازخورد

 

شرایط احراز:

 

میزان تحصیلات

رشته تحصیلی

سابقه كار

اولویت اول

كارشناسی

ارتباطات

1 سال

اولویت دوم

كارشناسی

روانشناسی

2 سال

اولویت سوم

كارشناسی

رشته های انسانی

3 سال

 

مهارت و توانائی:

1-    آشنایی به اصول ارتباطات

2-    آشنایی با وسایل ارتباط جمعی

3-    تسلط به زبان انگلیسی

4-    آشنایی با فرهنگ مردم ایران

5-    آشنایی با پی گیری و برگزاری نمایشگاهی

6-    آشنایی با چگونگی برگزاری جلسات

 

شرح وظایف:

1-    درك كامل خط مشی كیفی شركت و تلاش در جهت اجرای آن

2-    مسئول رضایت مشتریان

3-    هماهنگی با سیستم های ISO 9001-2000 و ISO 10002 (c.s)

4-    درك كامل اهمیت اطلاعات شركت و امنیت آن

5-    ایجاد ارتباط با مشتریان

6-    هماهنگی جهت جلسات

7-    شركت در جلسات كمیته رهبری و بازنگری مدیریت و سایر جلساتی كه از طرف مدیرعامل تعیین می گردد.

8-    دبیرجلسات و تنظیم صورت جلسه

9-    پی گیری تصویبات مربوط به جلسات

10-ارتباط و ارسال به موقع هدیه جهت موارد خاص به مشتریان

11- ارتباط به جا با مشتریان در هنگام اعیاد و یا مشكلات آنها

12- جمع آوری اطلاعات

13- پردازش اطلاعات

14- ارسال گزارش به مدیرعامل

15- ارائه پیشنهادهای سازنده در راستای بهبود عملكرد سازمان به مدیرعامل

16- پی گیری مشكلات نیروهای درون سازمانی

17- ایجاد تعادل ارتباطی در نیروهای درون سازمانی

18- از بین بردن تنشهای داخلی

19- پی گیری برگزاری نمایشگاه ها

20- پی گیری و رفع مشكلات مشتریان

21- رفع بحرانهای احتمالی با مشتریان و مرتبطین

22- انجام سایر امور محوله از طرف مافوق
 

عنوان پست سازمانی

نماینده مدیركارخانه

تعریف

به شخصی اطلاق می گردد كه زیرنظر مدیركارخانه عملیات هماهنگی كنترل و نظارت بر كارخانه را هنگام عدم حضور مدیركارخانه عهده دار است.

مافوق سازمانی

مدیركارخانه و برنامه ریز تولید

مادون سازمانی

ندارد

 

شرایط احراز:

 

میزان تحصیلات

رشته تحصیلی

سابقه كار

اولویت اول

كارشناسی

مدیریت صنعتی

1 سال

اولویت دوم

كارشناسی

تمامی رشته ها

2 سال

اولویت سوم

كاردانی

رشته های صنعتی

5 سال

 

مهارت و توانائی:

1-    آشنایی با نرم افزار اكسل و ورد

2-    آشنایی مختصر با حسابداری

3-    آشنایی با اینترنت

4-    آشنایی با مدیریت و برنامه ریزی

5-    آشنایی مختصر با روانشناسی صنعتی

6-    آشنایی با عملیات اداری

 

شرح وظایف:

1-    درك كامل خط مشی كیفی شركت و تلاش در جهت اجرای آن

2-    مسئول رضایت مشتریان

3-    هماهنگی با سیستم های ISO 9001-2000 و ISO 10002 (c.s)

4-    درك كامل امنیت شغلی و اطلاعات سازمان

5-    دریافت برنامه كاری از مافوق

6-    رعایت اصول ایمنی محیط كار

7-    درك اهمیت شغلی و رعایت نكات ایمنی

8-    هماهنگی كننده كلیه واحدها

9-    ارتباط مستمر با دفتر اصفهان

10- هماهنگ بودن با مدیركارخانه و مدیرعامل

11- ارتباط با امورمالی متمركز دفتر اصفهان

12- نظارت و كنترل بارگیری

13- ثبت و كنترل ورود و خروج پرسنل

14- بسته بندی و ارسال اقلام تبلیغاتی برای مشتریان مطابق با اعلام دفتر اصفهان

15- حفظ و نگهداری كلیه اموال كارخانه

16- درك مشكلات بخش تولید و انتقال آن به مافوق

17- تلاش در جهت برطرف نمودن مشكلات جزئی

18- هماهنگی و اخذ مجوز از مدیرعامل درخصوص ورود افراد غیرمسئول كارخانه

19- انجام امور اداری مربوط به كارخانه

20- گردش تنخواه كارخانه

21- نظارت بر سیستم مدیریت كیفیت ISO 9001-2000

22- ارائه گزارشات مربوط به سیستم ISO به مدیرعامل

23-انجام سایر امور محوله از طرف مافوق
 

عنوان پست سازمانی

مسئول مركز اسناد كارخانه

تعریف

این سمت به فردی اطلاق می گردد كه زیرنظر مدیركارخانه نگهداری سوابق و مستندات، كنترل مدارك سیستم مدیریت كیفیت را به عهده دارد.

مافوق سازمانی

مدیركارخانه و برنامه ریز تولید

مادون سازمانی

ندارد

 

شرایط احراز:

 

میزان تحصیلات

رشته تحصیلی

سابقه كار

اولویت اول

كارشناسی

آمار- كامپیوتر

2 سال

اولویت دوم

كاردانی

كامپیوتر

3سال

اولویت سوم

دیپلم

تمامی رشته ها

5 سال

 

مهارت و توانائی:

1-    آشنایی با نرم افزارهای  اكسل- ورد

2-    آشنایی عمومی به زبان انگلیسی

3-    آشنایی بانحوه بایگانی اسناد و مدارك

 

شرح وظایف:

1-    درك كامل خط مشی كیفی شركت و تلاش در جهت اجرای آن

2-    مسئول رضایت مشتریان

3-    هماهنگی با سیستم های ISO 9001-2000 و ISO 10002 (c.s)

4-     درك كامل اهمیت شغلی و امنیت اطلاعات سازمان

5-    مسئول بایگانی پرونده

6-    تحت كنترل قرار دادن كلیه مدارك مورد تائید كمیته راهبری

7-    كدگذاری مدارك دریافتی از مشتری و سایر مرتبطان

8-    مسئولیت بایگانی پرونده ها و قراردادها

9-    ثبت و شماره گذاری فاكسها و نامه های دریافتی و ارسالی، طبقه بندی و ارسال به قسمتهای مربوط

10- تایپ و كلیه خدمات دفتری

11- نگهداری سوابق و مدارك حوزه مسئولیت خود

12- ایجاد بانك اطلاعاتی كامپیوتری از كلیه اسناد موجود

13- درك كامل اهمیت اسناد و عدم در اختیار گذاشتن اطلاعات شركت به غیر ازمدیرعامل

14- همكاری با واحدهای مختلف با توجه به صلاحدید مدیرعامل

15- انجام سایر امورمحوله از طرف مافوق

 

 عنوان پست سازمانی

مدیركارخانه و برنامه ریز تولید

تعریف

به فردی اطلاق می گردد كه مدیریت پرسنل كارخانه وظیفه و برنامه ریزی تولید را عهده دار است.

مافوق سازمانی

مدیرعامل

مادون سازمانی

كلیه پرسنل شاغل در كارخانه

 

شرایط احراز:

 

میزان تحصیلات

رشته تحصیلی

سابقه كار

اولویت اول

كارشناسی

مدیریت صنعتی

2 سال

اولویت دوم

كاردانی

رشته های صنعتی

5سال

اولویت سوم

دیپلم

رشته های صنعتی

7 سال

 

مهارت و توانائی:

1-    آشنایی با ایمنی محیط كار

2-    آشنایی با روانشناسی صنعتی

3-    آشنایی با مدیریت منابع انسانی

4-    آشنایی با برنامه ریزی تولید

5-    آشنایی با كنترل پروژه

6-    آشنایی با مدیریت بحران

7-    آشنایی با كامپیوتر و نرم افزارهای آماری

8-    آشنایی و تسلط بر امور تولید

9-    شناخت مشكلات صنعتی

10-آشنایی با سایر مهارتهای موردنیاز

 

 

شرح وظایف:

1-    درك كامل خط مشی كیفی شركت و تلاش در جهت اجرای آن

2-    مسئول رضایت مشتریان

3-    هماهنگی با سیستم های ISO 9001-2000 و ISO 10002 (c.s)

4-    درك كامل امنیت شغلی و اطلاعات سازمان

5-    توجه به ایمنی محیط كار

6-    برنامه ریزی تولید با هماهنگی مدیریت بازرگانی

7-    برنامه ریزی تولید با توجه به آمار فروش فصلی

8-    انتقال درخواستهای خرید به دفترمركزی

9-    تلاش و پی گیری جهت تأمین قطعات و لوازم موردنیاز

10- رسیدگی به مشكلات قسمتهای مختلف شركت

11- ارائه پیشنهادهای سازنده در راستای بهبود عملكرد سازمان به مدیرعامل

12- همكاری با مدیربازرگانی

13- شركت در جلسات كمیته رهبری و بازنگری مدیریت و سایر جلساتی كه از طرف مدیرعامل معین می گردد.

14- نظارت بر انجام بازرسیهای دوره ای

15- نظارت به حسن اجرای عملیاتهای كنترلی پرسنل كارخانه

16- انتقال آمار انبارها به مدیرعامل

17- توان انتقال آمارهای تولید و توان تولید در هنگام ضرورت به مدیرعامل

18- كنترل و هماهنگی پرسنل

19- ایجاد انگیزه كار گروهی و توان گذاری پرسنل با تشویق و تنبیه

20- شناخت خواسته های منطقی پرسنل و تلاش جهت اجرای آنها

21- توجه به شكایات مشتریان و تلاش جهت رفع آنها

22- به روز نگه داشتن آمار تولید و انبارها

23- ارائه گزارش هفتگی و ماهانه به مدیرعامل

24- نظارت بر واحد بسته بندی

25- نظارت بر مسئول كنترل كیفی و آزمایشگاه

26- نظارت بر انبارها

27- نظارت بر مركز اسناد

28- نظارت بر نماینده مدیركارخانه

29- و سایر وظایف محوله از طرف مافوق
عنوان پست سازمانی

مسئول فروش

تعریف

به شخصی اطلاق می گردد كه مسئولیت ارتباط با مشتریان، جذب مشتری و فروش كالا را عهده دار است.

مافوق سازمانی

مدیر بازرگانی

مادون سازمانی

كارمندان فروش داخلی و خارجی و بازاریابان

 

شرایط احراز:

 

میزان تحصیلات

رشته تحصیلی

سابقه كار

اولویت اول

كارشناسی

بازرگانی

1 سال

اولویت دوم

كارشناسی

رشته های انسانی

3 سال

اولویت سوم

كارشناسی

تمامی رشته ها

5 سال

 

مهارت و توانائی:

1-    آشنایی به زبان انگلیسی

2-    آشنایی با نرم افزارهای ورد و اكسل

3-    آشنایی با برنامه ریزی فروش

4-    آشنایی با بازارهای داخلی و خارجی

5-    آشنایی با فرهنگ اجتماعی مناطق

6-    آشنایی با سایر مهارتهای لازم

 

شرح وظایف:

1-    درك كامل خط مشی كیفی شركت و تلاش در جهت اجرای آن

2-    مسئول رضایت مشتریان

3-    هماهنگی با سیستم های ISO 9001-2000 و ISO 10002 (c.s)

4-    درك كامل امنیت شغلی و اطلاعات سازمان

5-    جمع آوری و تدوین و ساخت بانك اطلاعاتی از مشتریان

6-    نگهداری مدارك جمع آوری شده و حفظ آنها

7-     طبقه بندی جغرافیایی و استانی به ترتیب حجم كاری پیش بینی شده

8-    تحقق در مورد پتانسیل فروش استانها

9-    تحقیق در مورد روش جذب مشتریان و شناخت فرهنگی نسبت به منطقه

10- دریافت برنامه بازاریابی و فروش از مدیربازرگانی

11- تهیه و تدوین نامه جهت ارسال به مشتریان بالقوه با توجه به سیاستهای برنامه ریزی شده

12- تداوم ارتباط با كلیه مشتریان بالفعل و بالقوه

13- دریافت سفارش و ثبت آن از خریداران و انتقال به مدیریت بازرگانی

14- پی گیری لیست ثبت سفارش تا ارسال و تحویل به مشتری

15- همكاری با زیرمجموعه های بازرگانی با هماهنگی مدیربازرگانی

16- ارائه لیست اقلام تبلیغاتی موردنیاز به مافوق و پی گیری تا رسیدن به دست مشتری

17- ارائه پیشنهادات سازنده در راستای بهبود عملكرد بخش بازرگانی به مدیربازرگانی

18- تهیه گزارش روزانه، هفتگی و ماهانه و ارائه آن به مافوق

19- حضور در جلسات تعیین شده از طرف مافوق

20- پی گیری و رفع مشكلات مشتریان

21- انجام سایر امور محوله از طرف مافوق

 
عنوان پست سازمانی

كارمند فروش داخلی

تعریف

به فردی اطلاق می شود كه در بخش فروش مشغول به فعالیت است.

مافوق سازمانی

مسئول فروش

مادون سازمانی

ندارد

 

شرایط احراز:

 

میزان تحصیلات

رشته تحصیلی

سابقه كار

اولویت اول

كارشناسی

بازرگانی

2 سال

اولویت دوم

كارشناسی

تمامی رشته ها

3 سال

اولویت سوم

كاردانی

تمامی رشته ها

5 سال

 

مهارت و توانائی:

1-    آشنایی به زبان انگلیسی

2-    آشنایی با نرم افزارهای ورد و اكسل

3-    آشنایی مختصر با حسابداری

4-    آشنایی با روانشناسی فروش

5-    آشنایی با علم بازاریابی و فروش

 

شرح وظایف:

1-    درك كامل خط مشی كیفی شركت و تلاش در جهت اجرای آن

2-    مسئول رضایت مشتریان

3-    هماهنگی با سیستم های ISO 9001-2000 و ISO 10002 (c.s)

4-    درك كامل امنیت شغلی و اطلاعات سازمان

5-    شناخت تولیدات شركت از نظر نوع و تولید

6-    شناخت و درك تفاوتهای تولیدات با بقیه تولیدات موجود در بازار

7-    آشنایی با رقبا و كاركرد آنها در حد جذب مشتری

8-    انتخاب صحیح اولیه مشتری

9-    گزارش روزانه به مسئول فروش

10- دقت در ثبت سفارش مشتریان

11-درخواستهای اولیه متقاضی و بررسی آنها جهت اجرا

12-دستور ارسال لوازم موردنیاز تبلیغاتی به بخش تبلیغات

13-اطلاع رسانی دقیق و صحیح به متقاضیان و مشتریان

14-تدوین آمارهای ماهیانه، فصلی و سالانه

15-اخذ سفارشات اولیه از متقاضیان

16-ارتباط صحیح و سالم با مشتریان ایجاد شده

17-تلاش جهت راضی نگه داشتن مشتریان

18-تلاش جهت ایجاد مشتری

19-بررسی زمانبندی سفارشات با هماهنگی بازرگانی

20-پی گیری پیش پرداختهای اولیه

21-تفهیم روال پرداخت خریداران

22-پی گیری ارسال مدارك متقاضیان جهت شروع به كار

23-ارسال مدارك دریافتی به واحد مربوطه

24-انجام سایر امور محوله از طرف مافوق
 

عنوان پست سازمانی

امور قراردادها

تعریف

به فردی اطلاق می گردد كه عهده دار تنظیم و نظارت بر قراردادها است.

مافوق سازمانی

مدیریت بازرگانی

مادون سازمانی

ندارد

 

شرایط احراز:

 

میزان تحصیلات

رشته تحصیلی

سابقه كار

اولویت اول

كارشناسی

بازرگانی

2 سال

اولویت دوم

كارشناسی

تمامی رشته ها

3سال

اولویت سوم

كاردانی

تمامی رشته ها

6 سال

 

مهارت و توانائی:

1-    آشنایی معمول با زبان انگلیسی

2-    آشنایی با مسائل حقوقی

3-    آشنایی با مسائل بانكی

4-    آشنایی با فرهنگ استانهای مختلف

5-    آشنایی با فنون مذاكره

6-    آشنایی با مسائل قراردادی

 

شرح وظایف:

1-    درك كامل خط مشی كیفی شركت و تلاش در جهت اجرای آن

2-    مسئول رضایت مشتریان

3-    هماهنگی با سیستم های ISO 9001-2000 و ISO 10002 (c.s)

4-     درك كامل اهمیت شغلی و امنیت اطلاعات سازمان

5-    شناخت موقعیت مشتری ازنظر اعتباری، فرهنگی

6-     تنظیم قراردادها با همكاری مشاور حقوقی شركت

7-     تنظیم و برنامه ریزی سفر مشتریهایی كه قصد امضاء قرارداد را دارند

8-    بررسی نحوه عملكرد قراردادهای قبل مشتریها

9-    هماهنگی جهت تعیین سطح اعتبار مشتری

10-اخذ ضمانتنامه ها

11-اخذ نوع ضمانتنامه ها با توجه به توان مشتری

12-تفهیم بندهای قرارداد برای امضاءكننده

13-بررسی توان مشتری در محدوده جغرافیایی مورد قرارداد جهت تعیین اعتبار مالی شركت

14-بررسی سوابق امضاءكننده قرارداد

15- انجام سایر امورمحوله از طرف مافوق 

عنوان پست سازمانی

تداركات خرید

تعریف

به فردی اطلاق می گردد كه انجام عملیات خرید سازمان را عهده دار است.

مافوق سازمانی

مدیریت بازرگانی

مادون سازمانی

ندارد

 

 

شرایط احراز:

 

میزان تحصیلات

رشته تحصیلی

سابقه كار

اولویت اول

كارشناسی

تمامی رشته ها

2 سال

اولویت دوم

كاردانی

تمامی رشته ها

3سال

اولویت سوم

دیپلم

تمامی رشته ها

5 سال

 

مهارت و توانائی:

1-    آشنایی معمول با كامپیوتر

2-    آشنایی معمول با حسابداری

3-    آشنایی با مراكز خرید

 

شرح وظایف:

1-    درك كامل خط مشی كیفی شركت و تلاش در جهت اجرای آن

2-    مسئول رضایت مشتریان

3-    هماهنگی با سیستم های ISO 9001-2000 و ISO 10002 (c.s)

4-     درك كامل اهمیت شغلی و امنیت اطلاعات سازمان

5-    خرید لوازم مصرفی بنا به تائید مدیریت

6-    هماهنگی با امورمالی درخصوص خریدها

7-    پی گیری در خصوص استعلام قیمتها

8-    انتخاب مراكز خرید درخصوص قیمت و كیفیت

9-    اعلام صحیح و دقیق فاكتورها به امورمالی

10-گزارش روزانة صورت هزینه ها

11-هماهنگی با كلیه واحدها

12-انجام امور محوله از طرف مافوق

عنوان پست سازمانی

تبلیغات

تعریف

به فردی اطلاق می گردد كه بررسیهای تبلیغاتی و انجام عملیات ارسال را عهده دار است.

مافوق سازمانی

مدیریت بازرگانی

مادون سازمانی

ندارد

 

شرایط احراز:

 

میزان تحصیلات

رشته تحصیلی

سابقه كار

اولویت اول

كارشناسی

بازاریابی- تبلیغات

1 سال

اولویت دوم

كارشناسی

بازرگانی- آمار

3سال

اولویت سوم

كارشناسی

تمامی رشته ها

5 سال

 

مهارت و توانائی:

1-    آشنایی با زبان انگلیسی

2-    آشنایی با آمار

3-    آشنایی با نرم افزارهای ورد و اكسل

4-    آشنایی با بازار روز كشور و دنیا

5-    آشنایی با برنامه های تبلیغاتی

6-    آشنایی با فرهنگ اقوام

7-    آشنایی با جغرافیای كشور

8-    آشنایی با روانشناسی تبلیغات

9-    و سایر توانمندیهای مرتبط

 

 

 

شرح وظایف:

1-    درك كامل خط مشی كیفی شركت و تلاش در جهت اجرای آن

2-    مسئول رضایت مشتریان

3-    هماهنگی با سیستم های ISO 9001-2000 و ISO 10002 (c.s)

4-     درك كامل اهمیت شغلی و امنیت اطلاعات سازمان

5-    بسته بندی

6-    ارسال

7-    شناخت موقعیتهای تبلیغاتی

8-    ارتباط با دفتر تبلیغاتی

9-    شناخت رقباء و نحوه تبلیغات آنها

10-شناخت فرهنگها و نوع اثربخشی تبلغات در استانها

11-حفظ آمار ارقام تبلیغاتی

12-نمودار تبلیغاتی استانها

13-پرونده سازی استانی جهت مشتریها به صورت منفك از نظر نوع اقلام، زمان ارسال، تعداد اقلام، نوع ارسال، به صورت فعلی دو سه ماه یكبار و بازخورد آنها نسبت به اثربخشی در فروش

14-ارسال پرسشنامه اثربخشی تبلیغات

15-پیش بینی تبلیغات نمایشگاهی

16-برگزاری نمایشگاه ها با همكاری روابط عمومی و فروش (غرفه سازی)

17-ارسال دعوتنامه های نمایشگاهی، سمیناری، همایشی

18-موقعیت سنجی شركت نسبت به رقبا

19-پی گیری بعد از نمایشگاهی

20-توجه به اعیاد و روزهای عزاداری مذهبی

21-زمان بندی جهت ارسال تبلیغات شب عید

22-هماهنگی جهت تأمین اقلام تبلیغاتی شب عید با شركت تبلیغاتی

23-شناخت نیاز تابلوهای تبلیغاتی و اعلام به مدیربازرگانی

24- انجام سایر امورمحوله از طرف مافوق
عنوان پست سازمانی

بسته بندی

تعریف

این سمت به فردی یاافرادی اطلاق می گردد كه عملیات بسته بندی محصولات رابه عهده دارند

مافوق سازمانی

مدیركارخانه

مادون سازمانی

ندارد

 

 

شرایط احراز:

 

میزان تحصیلات

رشته تحصیلی

سابقه كار

اولویت اول

كاردانی

تمامی رشته ها

1 سال

اولویت دوم

دیپلم

تمامی رشته ها

2 سال

اولویت سوم

 

 

 

 

مهارت و توانائی:

1-    دقت عمل داشتن

2-    آشنایی با كار بسته بندی

 

شرح وظایف:

1-    درك كامل خط مشی كیفی شركت و تلاش در جهت اجرای آن

2-    مسئول رضایت مشتریان

3-    هماهنگی با سیستم های ISO 9001-2000 و ISO 10002 (c.s)

4-     درك كامل اهمیت اطلاعات شركت و امنیت آن

5-    بازبینی كلیه محصولات

6-    تحویل گرفتن محصولات از قسمت تولید

7-    شمارش دقیق محصولات و ثبت صورت آن

8-    هماهنگی با واحد تولید

9-    رفع معایب احتمالی

10- بسته بندی محصولات در كارتن به تعداد مشخص شده در لیست

11-ثبت كد شخصی- تاریخ- نام و تعداد روی بسته بندی

12- تحویل كارتنهای بسته بندی شده به مسئول انبار

13- همكاری در بارگیری سفارشات

14- و سایر وظایف محوله از طرف هیئت مدیره

 

 
 

عنوان پست سازمانی

مدیرتولید

تعریف

این سمت به فردی اطلاق می شود كه مسئولیت گروه تولید را عهده دار است.

مافوق سازمانی

مدیركارخانه و برنامه ریزی

مادون سازمانی

پرسنل شیفت های كاری و تعمیر و نگهداری

 

شرایط احراز:

 

میزان تحصیلات

رشته تحصیلی

سابقه كار

اولویت اول

كارشناسی

مدیریت صنعتی

1 سال

اولویت دوم

كارشناسی

تمامی رشته ها

3 سال

اولویت سوم

كاردانی

رشته های فنی

5 سال

 

مهارت و توانائی:

1-    آشنایی مختصر با كامپیوتر

2-    آشنایی با مدیریت صنعتی

3-    آشنایی با روانشناسی صنعتی و محیط كار

4-    آشنایی مختصر با برنامه ریزی تولید

 

شرح وظایف:

1-    درك كامل خط مشی كیفی شركت و تلاش در جهت اجرای آن

2-    مسئول رضایت مشتریان

3-    هماهنگی با سیستم های ISO 9001-2000 و ISO 10002 (c.s)

4-     درك كامل اهمیت اطلاعات شركت و امنیت آن

5-    حضور به موقع در محل كار

6-    برنامه ریزی تولید و آگاه نمودن پرسنل شیفت از برنامه تولید طبق برنامه اعلام شده از طرف مدیریت

7-    حضور حتمی در صورت تغییر وضعیت دستگاه از نظر قالب یا رنگ

8-    آگاه نمودن مسئول تعمیر و نگهداری و مدیریت كارخانه در صورت بروز مشكل برای دستگاه

9-    بررسی ایمنی محیط كار

10-كنترل دستگاه خصوصاً در زمان تغییر و تحویل شیفت

11- تعیین و برنامه ریزی كارگران شیفت با هماهنگی مدیركارخانه

12- رعایت كلیه نكات ایمنی و آموزش صحیح به كارگران شیفت

13- آموزش و ایجاد نكات بهداشتی تولید و زمان كار به پرسنل مربوطه

14- بررسی آمار تولید شیفت ها و ثبت و ارائه آمار كلی تولید

15- ارائه گزارش های لازم و اطلاعات موردنیاز به مدیر كنترل كیفی و آزمایشگاه

16- برنامه ریزی و بررسی صحیح جهت پایین آوردن آمار ضایعات و آموزش كامل پرسنل مربوطه

17-كنترل تولیدات و اندازه گیری ضخامت با توجه به معیارهای استاندارد

18- برنامه ریزی جهت بالا بردن و ارتقاء سطح كیفی و كمی تولید

19- آموزش پرسنل مربوطه درخصوص جابجایی و حمل صحیح تولیدات

20- كنترل بر نحوه بسته بندی محصولات ها از نظر شمارش و رنگ و سایز

21- اخذ رسید تولیدات تحویل شده انبار از كارگران شیفت و هماهنگی با مسئول انبار

22- هماهنگی با مدیركارخانه و مدیر بازرگانی درخصوص نوع تولید (رنگ و سایز)

23- هماهنگی با مدیر كنترل كیفی و مسئول نگهداری و تعمیرات

24- هماهنگی با انبار جهت تحویل دادن به موقع تولیدات

25- هماهنگی با انبار برای تحویل گرفتن مواداولیه

26-گزارش كامل روزانه

27- حضور در كلیه اوقات شبانه روز در كارخانه در صورت نیاز

28- ثبت گزارش كامل شیفت ها

29- بررسی مقدار ضایعات

30- به حداقل رساندن ضایعات

31- آموزش جهت جلوگیری از خسارت در خصوص ضایعات بیش از حد به دلیل كاهلی یا عدم آگاهی كامل

32- بررسی چاپ روی تولیدات از نقطه نظر كیفیت و نوع چاپ

33- و سایر وظایف محوله از طرف هیئت مدیره و مدیرعامل

 

  

عنوان پست سازمانی

كنترل كیفی و آزمایشگاه

تعریف

این سمت به فردی اطلاق می شود كه مسئولیت عملیات آزمایشگاهی و كنترل كیفی را عهده دار است.

مافوق سازمانی

مدیركارخانه

مادون سازمانی

ندارد

 

شرایط احراز:

 

میزان تحصیلات

رشته تحصیلی

سابقه كار

اولویت اول

كارشناسی

پلیمر

2 سال

اولویت دوم

كارشناسی

شیمی

3 سال

اولویت سوم

 

 

 

 

مهارت و توانائی:

1-    آشنایی با كامپیوتر (ورد- اكسل و اینترنت)

2-    آشنایی با استانداردهای مربوطه

3-    آشنایی با سایر توانمندیهای مربوطه

 

شرح وظایف:

1-    درك كامل خط مشی كیفی شركت و تلاش در جهت اجرای آن

2-    مسئول رضایت مشتریان

3-    هماهنگی با سیستم های ISO 9001-2000 و ISO 10002 (c.s)

4-     درك كامل اهمیت اطلاعات شركت و امنیت آن

5-    نظارت كامل بر تولید

6-    آزمایش مرحله ای از تولیدات

7-    كنترل خط تولید

8-    كنترل دفتر شیفت ها از نظر ضایعات

9-    اعلام هرگونه مشكل به مدیرتولید

10- اعلام مشكلات خط تولید درخصوص نقص تولید به مدیرعامل

11- ثبت گزارش روزانه- هفتگی- ماهانه از خط تولید

12- همكاری بامدیرتولید

13- نظارت بر نحوه بسته بندی

14- نگهداری و حفظ وسایل آزمایشگاه

15- انتقال اطلاعات لازم به جانشین كنترل كیفی

16- شركت در دوره های آموزشی و سمینارها

17- پی گیری و همكاری با اداره استاندارد

18- انتقال كلیه اطلاعات و مشكلات قبل از هرچیز به مدیرعامل

19- و سایر وظایف محوله از طرف هیئت مدیره
 

عنوان پست سازمانی

تعمیر و نگهداری

تعریف

این سمت به فردی اطلاق می شود كه عهده دار رفع مشكلات مربوط به دستگاهها می باشد.

مافوق سازمانی

مدیرتولید

مادون سازمانی

ندارد

 

شرایط احراز:

 

میزان تحصیلات

رشته تحصیلی

سابقه كار

اولویت اول

كارشناسی

رشته های صنعتی

2 سال

اولویت دوم

كاردانی

رشته های صنعتی

4 سال

اولویت سوم

دیپلم

تمامی رشته های هنرستانی

6 سال

 

مهارت و توانائی:

1-    داشتن روحیه صنعتگری

2-    آشنایی با وسایل و ماشین آلات مربوطه

3-    مهارت كار كردن با ابزارآلات صنعتی

4-    سایر توانمندیها

 

شرح وظایف:

1-    درك كامل خط مشی كیفی شركت و تلاش در جهت اجرای آن

2-    مسئول رضایت مشتریان

3-    هماهنگی با سیستم های ISO 9001-2000 و ISO 10002 (c.s)

4-     درك كامل اهمیت اطلاعات شركت و امنیت آن

5-    كنترل روزانه دستگاه

6-    تعمیر به موقع و رفع نقص به موقع

7-    نگهداری صحیح وكامل دستگاه ها، لوازم و ابزارآلات

8-    تهیه گزارش كامل از وضعیت سلامت دستگاه

9-    اعلام گزارش مكتوب در صورت هرگونه مشكل دستگاه به مافوق

10- جلوگیری و ممانعت از تولید در صورتی كه كاركردن دستگاه موجب خسارت شود.

11- جبران خسارت درصورت عدم نگهداری صحیح

12- هماهنگی با مسئول كنترل كیفی

13- نگهداری دستگاه و ابزارآلات در جای مناسب

14- نگهداری و تعمیر لوازم جانبی دستگاهها

15-نگهداری لوازم یدكی در جای مناسب

16- حضور در كلیه اوقات شبانه روز در صورت بروز مشكل

17- آگاهی كامل از دستگاه و سازنده دستگاه

18- همكاری و هماهنگی با سازندگان و مهندسین مشاور دستگاهها

19- اجرای تأسیسات مربوط به سالن تولید- انبار و كلیه واحدهای كارخانه

20- نگهداری و تعمیر كلیه قسمتهای كارخانه طبق اعلام مدیركارخانه

21- انجام تعمیرات نگهداری كلیه واحدهای كارخانه

22- تأمین و نگهداری سیستم روشنایی مناسب در سطح واحدهای كارخانه

23- نگهداری لوله كشی آب موردنیاز واحدهای كارخانه

24- تأمین  لوله كشی آب مورد نیاز

25- تحویل صورت وسایل و ابزارآلات موردنیاز به مدیركارخانه

26- تهیه ابزارآلات و لوازم یدكی پس از تائید مدیركارخانه

27- كنترل شكل ظاهری دستگاه و نگهداری آن به كمك پرسنل شیفت

28- نگهداری دقیق و صحیح قالبها

29- و سایر وظایف محوله از طرف هیئت مدیره و مدیرعامل
 

عنوان پست سازمانی

شیفت

تعریف

به افرادی اطلاق می گردد كه طی یك سیكل زمانی مشخص عهده دار عملیات تولید وبسته بندی هستند

مافوق سازمانی

مدیرتولید

مادون سازمانی

ندارند

 

شرایط احراز:

 

میزان تحصیلات

رشته تحصیلی

سابقه كار

اولویت اول

كارشناسی

رشته های صنعتی

1 سال

اولویت دوم

كاردانی

رشته های صنعتی

3 سال

اولویت سوم

دیپلم

رشته های هنرستانی

5 سال

 

مهارت و توانائی:

1-    آشنایی با ایمنی محیط كار

2-    آشنایی با سایر مهارتهای لازم

 

شرح وظایف:

1-    درك كامل خط مشی كیفی شركت و تلاش در جهت اجرای آن

2-    مسئول رضایت مشتریان

3-    هماهنگی با سیستم های ISO 9001-2000 و ISO 10002 (c.s)

4-     درك كامل اهمیت اطلاعات شركت و امنیت آن

5-    تحویل گرفتن شیفت

6-    ثبت زمان شروع كار

7-    ثبت گزارش كامل در دفتر مربوطه

8-    تعیین میزان مواداولیه مصرفی

9-    تعیین میزان ضایعات شیفت

10-كنترل كردن دستگاه موقع تحویل گرفتن و تحویل دادن شیفت

11- ایمنی محیط كار

12- رعایت كلیه نكات ایمنی و بهداشتی زمان كار

13- آمار تولید در شیفت

14- همكاری بامسئول تعمیر و نگهداری

15- ارائه كامل گزارش و دادن اطلاعات به مسئول كنترل كیفی

16- تلاش درخصوص كم كردن ضایعات

17- كنترل مداوم جت پرینتر و نحوه چاپ

18- كنترل چشمی تولیدات و اندازه گیری ضخامت با توجه به دفترچه استاندارد

19- تلاش در بهبود و بالا بردن سطح كیفیت تولید

20- دقت در جابجایی و حمل محصولات

21- دقت در بسته بندی محصولات از نظر شمارش و بسته بندی

22- تحویل تولیدات بسته بندی شده به مسئول انبار و اخذ رسید

23- تحویل رسید و گزارش كار شیفت به مدیرتولید

24- حضور به موقع در محل كار

25- تولید براساس برنامه ریزی انجام شده

26- هماهنگی با مدیرتولید و حضور الزامی مدیرتولید در صورت تغییر سایز یا رنگ

27- جابجایی تولیدات و دقت در آن زمان تحویل به انبار

28- زدن برگ شناسایی تولید روی بسته بندی و ثبت كلیه آمار مربوطه شامل رنگ، سایز، تعداد در بسته، كد شیفت، تاریخ

29- رعایت نظافت محیط كار

30- مطلع كردن سریع مدیرتولید در صورت بروز هرگونه عیب یا نقص در تولید یا دستگاهها

31- و سایر وظایف محوله از طرف هیئت مدیره

  

عنوان پست سازمانی

مسئول انبار

تعریف

این سمت به فردی اطلاق می شود كه كلیه عملیات انبارداری و انبارگردانی ومسائل مربوط به انبار را عهده دار است.

مافوق سازمانی

مدیركارخانه

مادون سازمانی

كاركنان انبار

 

شرایط احراز:

 

میزان تحصیلات

رشته تحصیلی

سابقه كار

اولویت اول

كارشناسی

آمار

1 سال

اولویت دوم

كارشناسی

تمامی رشته ها

3 سال

اولویت سوم

كاردانی

تمامی رشته ها

6 سال

 

مهارت و توانائی:

1-    آشنایی با كامپیوتر (ورد- اكسل و نرم افزارهای آماری)

2-    آشنایی با اینترنت

3-    آشنایی با استاندارد انبارش محصولات شرکت

4-    آشنایی با سایر مهارتهای لازم

 

شرح وظایف:

1-    درك كامل خط مشی كیفی شركت و تلاش در جهت اجرای آن

2-    مسئول رضایت مشتریان

3-    هماهنگی با سیستم های ISO 9001-2000 و ISO 10002 (c.s)

4-     درك كامل اهمیت اطلاعات شركت و امنیت آن

5-    شمارش و كنترل دقیق تولید

6-    شمارش و كنترل دقیق كالاهای بازرگانی

7-    انتقال تولیدات و كالاهای بازرگانی به انبار

8-    تحویل گرفتن كالاها از واحد بسته بندی

9-    تهیه گزارش

10- در اختیار قرار دادن آمارها و اعلام صورت كسری براساس نقطه صفر به مدیركارخانه

11- آماده كردن صورت سفارش مشتریها

12- خارج نمودن هرگونه كالا از انبار فقط با برگ سفارش و تائید مدیرعامل

13- نظارت و كنترل بارگیری

14- ثبت آمار ( صورت خروج كالا- صورت ورود كالا- صورت برگشت از فروش)

15-هماهنگی با واحد تولید درخصوص تحویل مواداولیه

16- ارسال اقلام مرجوعی به آزمایشگاه جهت تعیین و برطرف كردن مشكل

17- انبارگردانی

18- ثبت كلیه اطلاعات در سیستم كامپیوتر

19- حضور در انبار در صورت نیاز خارج از وقت اداری

20- انبار كردن تولیدات به تفكیك رنگ و نوع سایز

21- تحویل گرفتن كالاها و مواداولیه و ثبت صورت آنها

22- دقت در عدم تماس محصولات ها با اشیاء سخت فلزی

23- جلوگیری از اصطكاك محصولات با سطح زمین

24- دقت در عدم برخورد اشیاء سخت با محصولات

25- كنترل چگونگی تولید محصولات

26- قرار دادن بسته بندی محصولات در جای مناسب

27- به روز رسانی آمار انبار

28- ممانعت از ورود افراد غیرمسئول به انبار

29- تأمین امنیت لازم برای انبار

30- پیش بینی وسایل لازم جهت جلوگیری از بروز حوادث

31- مطمئن شدن از قفل بودن درب انبار زمان خروج

32- خاموش كردن كلیه لامپ ها- كولر- بخاری و غیره هنگام خروج از انبار

33-و سایر وظایف محوله از طرف هیئت مدیره

 

 

  عناوين مرتبط :تماس با ما درباره ما گالری عکس خدمات

MASOUD RAJAEI